Tüpraş'tan kar dağıtımı kararı

Tüpraş'tan kar dağıtımı kararı

Vakıf Katılım

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlarına göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 53.577.336.000 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 56.028.515.230,26 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek, Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken yüzde 5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin yüzde 20'lik sınırına ulaştığı için 2023 yılı için ayrılmamasına, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 53.577.336.000 TL net dönem karına 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan 1.434.176.000 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 55.011.512.000 TL olduğu görülmüş olup, buna göre sermaye piyasası mevzuatı ile esas sözleşmenin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli genel kurulda ortaklar tarafından onaylanan kar dağıtım politikasına uygun olarak global ve ulusal piyasalardaki belirsizlikler ve yüksek seyrini sürdüren fonlama maliyetleri çerçevesinde şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kar payı dağıtımının 20.000.000.000 TL ortaklara birinci kar payı, 1.990.366.022,01 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması şeklinde gerçekleştirilmesinin, ortaklara ödenecek temettü toplamı olan 20.000.000.000 TL'nin tamamının nakden ödenmesinin, kar dağıtım teklifinin genel kurulca kabulü halinde ortaklara ödenecek toplam 20.000.000.000 TL kar payının ve 1.990.366.022,01 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin gerek TFRS'ye gerekse VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda cari yıl kazançlarından karşılanmasının, kar dağıtımı sonrası TFRS kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 31.586.969.977,99 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre kalan tutarın 31.12.2023 tarihli bilançonun VUK'a göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde oluşan geçmiş yıl karları/zararları hesabının alt kırılımında bırakılmasına, tam mükellef kurumlarla Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli hisse için yüzde 1.037,99 oranında ve 10,3799282 TL brüt=net nakit kar payı, diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için yüzde 1.037,99282 oranında ve 10,3799282 TL brüt, yüzde 934,19353 oranında ve 9,3419353 TL net nakit kar payı ödenmesinin, kar payı ödeme tarihinin 3 Nisan 2024 olarak belirlenmesinin olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına, finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketimiz likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararıyla ilave kar payı dağıtım imkanlarının ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir.''
 

  Hibya Haber Ajansı