Piyasadan haberler

ARMDA Armada Bilgisayar, 23 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen HPE Discovery etkinliğinde "HPE Distributor of the year in CERTA Region" ödülünü almaya hak kazanmıştır.

ARMDA
Armada Bilgisayar,  23 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen HPE Discovery etkinliğinde "HPE Distributor of the year in CERTA Region" ödülünü almaya hak kazanmıştır.
 

BRISA
Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.06.2020 tarih ve 2020/13 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda, halen Brisa Teknik Gruplar Yönetmeni Yardımcısı (CTO Yardımcısı) görevini yapmakta olan Sn. Haluk KÜRKÇÜ 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Brisa Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.
 

CEMAS
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından, 15.06.2012 tarih ve 2012-3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki Karar'a istinaden düzenlenen 19.06.2020 tarihli ve 511679 nolu Yatırım Teşvik Belgesinin onaylandığı elektronik ortamda öğrenilmiştir. Söz konusu Yatırım Teşviki 27/02/2020 ile 27/02/2023 tarihleri arasında toplam 50.400.000 TL tutarında yapılacak yatırımları kapsayacaktır.
 

CLEBI
Covid-19 virüsü etkileri ile ilgili Özel Durumlar Tebliği eki Rehberin 5.7.11 nolu maddesi uyarınca KAP'ta yayınlanan açıklama
 

DIRIT
Finansal duran varlık satışı hakkında KAP'ta yer alan bildirim
DOHOL
Şirket'in sermayesinde %99,99 oranında paya sahip olduğu D Yatırım Bankası A.Ş.'nin 200.000.000,-Türk Lirası başlangıç sermayesi ile kuruluşu İstanbul Ticaret Sicili'ne 22.06.2020 tarihinde tescil olmuştur. 200.000.000,-Türk Lirası başlangıç sermayesinin Şirket payına düşen kısmı tam ve nakden ödenmiştir. D Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyete geçme ve faaliyet izin süreçleri ise halen devam etmekte olup, bu konuda bir gelişme olduğu takdirde ayrıca açıklama yapılacaktır. Hatırlanacağı üzere; D Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluşuna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 19.03.2020 tarih ve 8953 sayılı Kararı ile onay verilmiş, söz konusu onay Resmi Gazete'nin 20.03.2020 tarih ve 31704 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

GUSGR, HALKS
Birleşme işlemlerine ilişkin olarak SDDK Birleşme İşlemi ve Esas Sözleşme Tadili Onayı ile Uzman Kuruluş Raporu, Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun imzalanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı; 19.06.2020 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen, yönetim kurulunun 19.06.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararlara istinaden Şirket ile Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin, Şirket bünyesinde tüm aktif ve pasifleriyle birlikte birleşmesine ilişkin olarak; birleşme işleminin onaylanması ve esas sözleşmesinin tadili hakkında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na yaptığımız başvuru kabul edilmiştir. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun 23.06.2020 tarih ve 97354901-010.99-01/40 sayılı izin yazısı, 24.06.2020 tarihinde şirkete teslim edilmiştir.Uzman Kuruluş Raporu uyarınca Ziraat Sigorta A.Ş. hisseleri için pay değişim oranı 16,2273 ve Halk Sigorta A.Ş. hisseleri için pay değişim oranı 0,4887 olarak belirlenmiştir.Şirket ile Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin, Şirket bünyesinde tüm aktif ve pasifleriyle birlikte birleşmesine ilişkin olarak II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca gerekli diğer bilgi ve belgeler ile birlikte SPK'ya başvurulacaktır.

INDES
Şirket ile cep telefonu firması MAXREAL TELEKOMİNİKASYON LTD. ŞTİ. arasında realme markalı cep telefonlarının Türkiye'deki elektronik mağazalar zincirlerine dağıtımı konusunda distribütörlük görüşmeleri olumlu sonuçlanmamıştır.

METAL
Şirket ana ortağımız SN. Ömer SAÇAKLIOĞLU'ndan 4.652.000,00 TL tutarındaki alacak ile ilgili olarak yapılan görüşmeler sonucunda 24.06.2020 tarihinde protokol düzenlenerek taksitlendirilmesinde mutabakata varılmıştır.
 

ORGE
08.06.2018 tarihli açıklamada, Şirketin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi'nin tüm elektrik ve elektronik işlerine yönelik olarak verdiği 11.000.000 Euro+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, işveren Gülermak-YSE Adi Ortaklığı ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine başlandığı duyurulmuştu.06.08.2018 ve 08.10.2018 tarihli açıklamalarda ise, bahsi geçen projenin sözleşme görüşmelerinin devam etmekte olduğu, sözleşmenin işveren onay ve imza sürecinde bulunduğu kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen projenin sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. Sözleşme bedeli 11.000.000 Euro+KDV tutarındadır. İşin 400 günde bitirilmesi planlanmaktadır.

SAYAS
Muhtelif tarihli açıklamalarda belirtildiği üzere Fas'ta yerleşik müşteri Afriquia SMDC, Fas Hükümeti'nin Covid-19 salgını karşısında aldığı tedbirler nedeniyle 2020 yılı projelerini askıya almış bulunmaktadır. Müşteri ile yapılan görüşme sonucunda Covid-19 salgınının sektörlerini etkilemiş olması ve belirsizliğin devam etmesi nedenleriyle projenin kısmen önümüzdeki yıla ötelenebileceği, 2020 yılı için teslimatların ise üçüncü çeyrek sonundan itibaren başlayabileceği anlaşılmıştır.

ULUUN
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı  vergi müfettişleri tarafından 2017 ve 2018 vergilendirme dönemlerine ilişkin Şirket nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarıyla salınan vergi ve cezalar üzerinde 23.06.2020 tarihinde Vergi Daireleri Koordinasyonu Uzlaşma Komisyonunda varılan uzlaşma sonucunda şirket 1.053.607,76 TL. Kurumlar Vergisi İade alacağından vazgeçmiş, toplam 800.000,00 TL. vergi aslı üzerinde uzlaşmaya varmış ve uzlaşılan bu vergi için 307.890,85 TL. gecikme faizi hesaplanmıştır. Böylece şirket ile Vergi Uzlaşma Komisyonu arasında toplam 2.161.498,61 TL. amme borcu ödemek üzere uzlaşma vaki olmuştur.Ayrıca kesilen 230.000,00 TL. Özel Usulsüzlük cezası uzlaşma kapsamına girmediğinden, bu cezaların kaldırılması için Samsun Vergi Mahkemesi nezdinde dava açılmış, Samsun Vergi Mahkemesince anılan cezaların kaldırılmasına karar verilmiştir.
 

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

DGKLB
Şirket 24 Haziran 2020 tarihinde Borsa İstanbul'dan 400.000 TL nominal değerli Doğtaş Kelebek hissesi satın almıştır. Gerçekleştirilen işlem sunucunda Şirketin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 707.846 TL'ye ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,0026) Yönetim Kurulunun 23 Mayıs 2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden 24.06.2020  tarihinde gerçekleştirilen işlemler geri alım işlemleri KAP'ta paylaşılmıştır.

HATEK
Hüyam GAZEL 23.06.2020 - 23.06.2020 tarihinde HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,34 - 9,35 TL fiyat aralığından 24.772 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 23.06.2020 tarihi itibariyle %0 sınırına ulaşmıştır.

LIDFA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Lizet Sucaz tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
 

LIDFA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Judit Menda tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.

MEPET
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.

PEKGY
Şirket ortaklarından Hasan Peker'in yapmış olduğu işlemler KAP'ta paylaşılmıştır.

SEKFK
ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN VAKFI 23.06.2020 - 23.06.2020 tarihinde ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,75 - 4,8 TL fiyat aralığından 121.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 23.06.2020 tarihi itibariyle %11,79 sınırına ulaşmıştır.

SKBNK
Geri Alınan Payların Kısmi Satış İşlemi Hakkında KAP'ta yer alan bildirim. İşlem tarihi 24.06.2020, işleme konu payların nominal tutarı 250.000 TL işlem fiyatı 1,41 TL olarak gerçekleşmiştir. İşlem sonucu gerçekleşen kayıp 47.500 TL olarak açıklanmıştır. İşlem tarihi 24.06.2020, işleme konu payların nominal tutarı 1.750.000 TL ve işlem fiyatı 1,4 TL olarak gerçekleşmiştir. İşlem sonucunda gerçekleşen kayıp 350.000 TL olarak açıklanmıştır.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

VKFYO
Şirket 50.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin %50 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 30.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2020 tarih ve 32/657 sayılı toplantısında uygun bulunmuş ve 2020/32 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştu. Bu kapsamda Kurul'un 08.06.2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E.5715 sayılı yazısı ile ihraç edilecek paylara ilişkin izahameye onay verilmiştir. Onaylı izahnamenin ilanından önce Şirketin yönetiminde yapılan değişiklik kapsamında izahname tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması talep edilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulunun 17.06.2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E.6133 sayılı yazısı ile izahname tadil metnine de onay verilmiştir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %50'si oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları 1,00 TL nominal değerli 1 lot (1 adet) pay için 1,00 TL üzerinden kullandırılacaktır.Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 25.06.2020 ile 09.07.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

HLGYO
24.06.2020 tarihinde saat 14:00'da Şirket Genel Merkezinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar gereğince; 2019 yılı karından, %5 oranında 2.459.947,85 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası oluşan net dağıtılabilir dönem karından 42.000.000.-TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak (679.479,423 TL tutarında A Grubu ve 41.320.520,577 TL tutarında B Grubu) dağıtılmasına istinaden; Çıkarılmış sermayenin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, %4,52586 oranında artırılarak 928.000.000.-TL'den 970.000.000.-TL'ye çıkarılmasına, Konuyla ilgili işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Okunma