Piyasadan haberler

SALIX Hissedarlardan Serpil Duranoğlu'ndan gelen hisse satış bilgisi;Salix Yatırım Holding  A.Ş. payları ile ilgili olarak 22.06.2020 tarihinde 5000 adet 10,70 TL'den 23.06.2020 tarihinde 5000 adet 11,30 TL'den satış işlemi

AVGYO
Şirket portföyünde yer alan Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Üç Köprü Mevkii, Kirazlıkçay Mahallesi, 18 KIID Pafta, 1151 Ada, 1 Parselinde kayıtlı bulunan Betonarme 6 Katlı Okul ve Arsasının Çarşamba Vefa Eğitim Kurumları Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye 1 yıllığına kiraya verilmesine Kira bedelinin kiraya verilen okul binasından bir kira yılı içerisinde her türlü Eğitim-Öğretim faaliyetleri üzerinden elde edeceği toplam cirosunun %20'si olarak belirlenmesine, Kira sözleşmesinin süresinin sonunda gerçekleşen toplam cironun kontrol edilmesine ve belirlenen tutardan fazla ciro elde edilmesi halinde aradaki farkın kiracıdan tahsil edilmesine, gerçekleşen ciro tutarının belirlenen tutarın altında kalması halinde aradaki farkın kiracıya geri iadesine,ilk yıl için Çarşamba Vefa Eğitim Kurumları Sanayii ve Ticaret A.Ş. tahmini eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin gelirini bildirecek ve bu bedel üzerinden hesaplanacak %20'oranındaki kira tutarını 1/10 oran üzerinden 10 eşit taksitte aylık olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilan ettiği eğitim öğretim döneminin başı olan her yılın Eylül Ayının 1. Gününden itibaren ödemesine, karar verilmiştir.
BERA
Bedelli sermaye artırımından elde edilecek kaynağın Şirket'in öz kaynak yapısının güçlendirilmesi borçluluğun azaltılarak daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması, grup şirketlerin fonlama maliyetine sebep olan kredilerin bir kısmının kapatılması grup şirketlerinde işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmasına karar verilmiştir.
BERA
Grup Şirketlerinden MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Tic. A.Ş. ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan toplam 29 adet  özel maksatlı teçhizat ve hizmet alımına ilişkin sözleşme kapsamında olmak üzere, 5 adet Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı, Kabul Heyeti tarafından düzenlenen KABUL TUTANAĞI ile birlikte teslim edilmiştir. Bu teslimatla birlikte teslim edilen Kurtarıcı sayısı 23 olmuştur.
BERA
Şirketin 1.024.800.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 341.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında nakden artırılarak 683.200.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan izahname KAP'ta yayınlanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben onaylı izahname ayrıca ilan edilecektir.
DIRIT
Şirket yönetim kurulunun 17.01.2020 tarihli kararı ile şirket yönetim kurulu başkanı Mehmet Bedir'e şirket varlık alımı ve satımı ile ilgili olarak yetki verilmişti. Yapılan çalışmalar neticesinde Şirketin % 42 oranında payına sahip bulunduğu 2.200.000 TL ödenmiş sermayeli Diriiplik Diriliş İplik San.ve Tic.A.Ş sermayesi içerisindeki sahip olduğu 944.000 TL nominal tutarlı 944.000 adet payın Savaş KOLLİK'e, 1 TL nominal değerli pay fiyatının 2,75 TL olarak belirlenerek, toplam 2.596.000,00 TL'ye satılmasına karar verilmiştir. Diriiplik Diriliş İplik San.ve Tic.A.Ş hakkında 04.03.2019 Tarihinde Alnus Yatırım Menkul Değerlerler A.Ş tarafından yapılmış olan değerleme çalışması esas alınmış olup, bu tutarda olumlu düzeltme yapılması söz konusu olabilecektir. 30.6.2020 tarihli mali tabloları yayınlandığında Diriiplik bilançosundaki özkaynaklar toplamının devire esas alınan değerleme raporundaki özkaynaklar toplamı farkına göre pozitif farklı olması halinde şirket değerinde fark kadar düzeltme yapılacak ve satışa konu paylara düşen miktar şirketimize ödenecektir. Aksi halde ise şirket aleyhine bir yükümlülük doğmayacaktır

DOHOL
Şirket'in sermayesinde %99,99 oranında paya sahip olduğu D Yatırım Bankası A.Ş.'nin 200.000.000,-Türk Lirası başlangıç sermayesi ile kuruluşu İstanbul Ticaret Sicili'ne 22.06.2020 tarihinde tescil olmuştur. 200.000.000,-Türk Lirası başlangıç sermayesinin Şirket payına düşen kısmı tam ve nakden ödenmiştir. D Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyete geçme ve faaliyet izin süreçleri ise halen devam etmekte olup, bu konuda bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır. Hatırlanacağı üzere; D Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluşuna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 19.03.2020 tarih ve 8953 sayılı Kararı ile onay verilmiş, söz konusu onay Resmi Gazete'nin 20.03.2020 tarih ve 31704 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
EKGYO
Şirket projelerinden İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İstasyon Mahallesi, "İstanbul Küçükçekmece Emlak Konut Bizim Mahalle " kapsamında, 884 Ada 1 Parselde yer alan 670 adet Konut ve 113 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 783 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 19.06.2020 tarihinde alınmıştır.
KENT
Gebze'de bulunan fabrikaya ilişkin Tek Gıda İş Sendikası ile yürütülen 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri, 22.06.2020 tarihinde tam bir anlaşma ile sonuçlanmıştır. Varılan anlaşma gereği, 01.01.2020-31.12.2021 yıllarını kapsayan süre içinde yürürlükte kalacak Toplu İş Sözleşmesi'nin birinci uygulama yılında, sendikalı işçilerin brüt aylık ücretlerine 700,00 TL ve her tam kıdem yılı için aylık ücretlerine brüt 8,00 TL zam yapılması kabul edilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi'nin ikinci uygulama yılında da, sendika üyesi işçilerin aylık ücretlerine, enflasyon ("TÜFE") + 2 puan ve her tam kıdem yılı için brüt 2,00 TL eklenmek suretiyle zam yapılması kabul edilmiştir.
KRDMA, KRDMB, KRDMD
Satış duyurusu Hakkında KAP'ta yer alan bildirim
ODAS
21 Ocak-07 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen sermaye artırımı kapsamında SPK VII128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33üncü maddenin 1inci fıkrası uyarınca KAP'ta yayınlanan açıklama hakkında
SALIX
23.06.2020 tarihinde şirkete ulaşan yazı ile Mustafa Kemal Paşa Enerji Üretim A.Ş.'ne ait 25 MW gücünde Biyokütle Elektrik Santrali (BES) projesinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (Kurul) Kararı ile iptaline ve önlisans kapsamında iştiraki tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna sunulan 260.000 TL tutarlı,teminat mektubunun iştirak şirketine iade edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi (İTOTAM) nezdinde başlatmış olduğu hukuki süreçte devam etmektedir.
SAYAS
Acentelik İlişkisinin Sonlandırılması Hakkında Güncelleme ile ilgili KAP'ta yer alan bildirim
UZERB
Firma pandemi sürecinde tedarik süreçlerini başlattığı, markalı profesyonel medikal maske satışı ve aracılığı konusunda çalışmalarına devam etmekte olup;  Bu kapsamda, yurt dışında sağladığı geniş iletişim ağı vasıtasıyla, alıcı ve satıcı eşleştirmesi kapsamında, önümüzdeki 18 ay boyunca devamlılık arz edecek, bir satışa aracılık etmek üzere görüşmelere başlamıştır.
YKGYO
Ankara-Ankara Projesi Tüketici Davası ile ilgili gelişmeler hakkında KAP'ta yer alan detaylı bildirim
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
BURVA
Kenan YURTBAY BURÇELİK VANA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 23.06.2020 tarihi itibariyle %11,77'ye ulaşmıştır.
MEPET
AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 23.06.2020 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.(MEPET) payları ile ilgili olarak 2,98-3,00 TL fiyat aralığından 44.934-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş sermayesindeki payları 23.06.2020 tarihi itibariyle % 4,11 olmuştur.
PEKGY
Şirket ortaklarından Sayın Hasan Peker'in yapmış olduğu işlemler KAP'ta paylaşılmıştır.
POLHO
Şirket ortaklarından ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Faik Bitlis, 22.06.2020 tarihinde toplam 200.000 adet pay satışı yapmıştır.
SALIX
Hissedarlardan Serpil Duranoğlu'ndan gelen hisse satış bilgisi;Salix Yatırım Holding  A.Ş. payları ile ilgili olarak 22.06.2020 tarihinde 5000 adet 10,70 TL'den 23.06.2020 tarihinde 5000 adet 11,30 TL'den satış işlemi tarafından gerçekleştirilmişir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Okunma