Nurol Gayrimenkul'de tahsisli sermaye artışı

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'de, tahsisli sermaye artışına yönelik yönelik yönetim kurulu kararı alındı.

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'de, tahsisli sermaye artışına yönelik yönelik yönetim kurulu kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''12.02.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere şirketimizin 400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla her biri 1 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 295.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 190.000.000 TL olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş'nin 30.12.2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılması, artırılan sermaye tutarını temsil edecek B grubu payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding A.Ş'ye borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılması ve bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması taleplerini değerlendiren Sermaye Piyasası Kurulu talebimizin olumlu karşılanmasına ve TSP trosedürü çerçevesinde sermaye artırımına konu bir adet payın satış fiyatının hesaplanabilmesi için şirketimiz tarafından borsaya başvuruda bulunularak, satış fiyatının nominal değerden ve baz fiyata %10 oranında iskonto uygulanması suretiyle bulunan pay fiyatından aşağı olmamak üzere belirlenmesinin ardından, kesinleştirilmiş nominal ihraç tutarının yer aldığı sermaye artırımına ilişkin olarak alınacak yeni bir yönetim kurulu kararının örneği ile bu kapsamda hazırlanmış ihraç belgesinin SPK'ya iletilmesini müteakip ihraç belgesinin onaylanarak şirketimize teslim edilmesine karar vermiştir. SPK'nın söz konusu kararı çerçevesinde şirketimizin 22.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, sermaye artırımına konu payların satış fiyatının 12,50 TL olarak belirlenmesine, şirketimizin 400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla her biri 1 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 295.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak toplam satış tutarı 190.000.000 TL olacak şekilde nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere 15.200.000 TL artırılarak 310.200.000 TL'ye çıkarılmasına, işbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek B grubu payların imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına, tahsisli olarak artırılacak 15.200.000 TL nominal değerdeki payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding'e borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla yeniden düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına karar verilmiştir.''


Hibya Haber Ajansı

Okunma