Doğa restorasyon yasası: Avrupa Konsey son yeşil ışığı yaktı

Doğa restorasyon yasası: Avrupa Konsey son yeşil ışığı yaktı

Vakıf Katılım

"Bu yasa, 2030 yılına kadar AB'nin kara ve deniz alanlarının en az yüzde 20'sinin, 2050 yılına kadar ise restorasyona ihtiyaç duyan tüm ekosistemlerin restore edilmesine yönelik tedbirlerin alınmasını amaçlamaktadır" denilen açıklamaya göre, "Karasal ekosistemlerden deniz, tatlı su ve kentsel ekosistemlere kadar listelenen ekosistemlerin her birinde doğa restorasyonu için belirli, yasal olarak bağlayıcı hedefler ve yükümlülükler belirliyor."

Buna göre, iklim değişikliğini ve doğal afetlerin etkilerini azaltmayı amaçlayan yönetmelik, AB'nin uluslararası çevre taahhütlerini yerine getirmesine ve Avrupa doğasını restore etmesine yardımcı olacak.

Brüksel Başkent Bölgesi Hükümeti'nin İklim Dönüşümü, Çevre, Enerji ve Katılımcı Demokrasiden sorumlu Bakanı Alain Maron konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yaklaşık bir yıl önce Avrupa Parlamentosu ve Konsey arasında mutabakata varılan Doğa Restorasyon Yasasına ilişkin bu olumlu oydan memnuniyet duyuyorum.Bu yasa sıkı bir çalışmanın sonucudur ve karşılığını vermiştir. Çevremizi korumaya ara verecek zamanımız yok. 

"Bugün AB Konseyi, Avrupa'da doğayı restore etmeyi, böylece biyolojik çeşitliliği ve Avrupa vatandaşlarının yaşam ortamını korumayı seçiyor. Avrupa'daki biyoçeşitliliğin çöküşünün aciliyetine yanıt vermek ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin uluslararası taahhütlerini yerine getirmesini sağlamak bizim görevimizdir. Avrupa delegasyonu bir sonraki COP'a başı dik bir şekilde gidebilecektir."

Açıklamada, yeni kuralların üye devletlerin kara ve deniz habitatlarında bozulan ekosistemlerin onarılmasına, AB'nin iklimin hafifletilmesi ve adaptasyonuna ilişkin kapsamlı hedeflerine ulaşılmasına ve gıda güvenliğinin arttırılmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Tüzük, üye devletlerin 2030 yılına kadar AB'nin kara ve deniz alanlarının en az yüzde 20'sini restore etmek için tedbirler oluşturmasını ve uygulamasını gerektiriyor.

Yönetmelik, sulak alanlar, otlaklar, ormanlar, nehirler ve göller dahil olmak üzere bir dizi karasal, kıyı ve tatlı su, orman, tarımsal ve kentsel ekosistemin yanı sıra deniz çayırı, sünger ve mercan yatakları dahil olmak üzere deniz ekosistemlerini de kapsıyor.
 

  Hibya Haber Ajansı